Aplikácia zákona v súvislosti o slobodnom prístupe k informáciám

pdf Žiadosť o poskytnutie informácie.pdf
pdf Sadzobník úhrad nákladov za informácie v súvislosti so zákonom č. 211/2000 Z.z.pdf
pdf postup CPPPaP BA III. pri aplikácii zákona o slobodnom prístupe.pdf