Kontakt

POZOR, ZMENA ADRESY

Vážené deti, zákonní zástupcovia, pedagógovia, odborníci, verejnosť, od 15.06.2016 je naše zariadenie presťahované na novú adresu: Vajnorská 98/D, 4. poschodie.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Vajnorská 98/D
831 04 Bratislava

www.psychologickecentrum.sk
poradenstvo@psychologickecentrum.sk
tel.: 02 / 4488 2396