Zoznam CPPPaP

Zoznam Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)

v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Bratislave

CPPPaP Bratislava I

PhDr. Pavol Vančo,

Brnianska 47

811 04 Bratislava

Telefón: 54 77 55 60

E-mail: cppppba1@mail.t-com.sk, sekretariat@nasaporadna.sk

 

CPPPaP Bratislava II

Mgr. Martin Benkovič

Drieňová 36

821 03 Bratislava

Telefón: 43 63 25 88

E-mail: cpppapba2@svsba.sk

 

CPPPaP Bratislava III

PaedDr. Jana Lednická

Hubeného 25

831 53 Bratislava

Telefón: 44 88 23 96

E-mail: poradenstvo@psychologickecentrum.sk

 

CPPPaP Bratislava IV

Mgr. Ingrid Kubovičová

Fedákova 3

841 02 Bratislava

Telefón: 64 28 80 90

E-mail: pppacvpp@chello.sk, poradenstvoba4@gmail.com

 

CPPPaP Bratislava V

PhDr. Ján Mareček

Hrobákova 3

851 02 Bratislava

Telefón: 62 41 19 63, 62 31 22 49

E-mail: pppba5@centrum.sk, cpppap.director@gmail.com

 

CPPPaP Malacky

PaedDr. Dana Kovárová

Martina Rázusa 30

901 01 Bratislava

Telefón: 034/ 772 42 93

E-mail: pppmalacky@mail.t-com.sk, kovarovadana@stonline.sk

CPPPaP Pezinok

Mgr. Eva Obšasníková

M.R.Štefánika 15

902 01 Bratislava

Telefón: 033/ 641 22 67

E-mail: pp.poradna@gmail.com

 

CPPPaP Senec

PhDr. Marcela Gáliková

Lichnerova 61

903 01 Bratislava

Telefón: 45 92 67 08

E-mail: riaditel@poradnasenec.sk