Projekt „Dobrý štart"

Prechod z druhého stupňa na tretí stupeň vzdelávania je spojený s mnohými zmenami, ktoré môžu na žiakov pôsobiť stresujúco. Nevhodný, či konfliktný spôsob prechodu na tretí stupeň, strednú školu, môže byť základom pre výchovné problémy pubescenta.

Ambíciou ponúkaného programu je v čo najväčšej miere predísť výchovným problémom „nováčikov" na stredných školách.

Program sa zároveň zameriava na budovanie a rozvíjanie zdravých rovesníckych vzťahov medzi spolužiakmi a vytvorenie pozitívneho vzťahu s triednou učiteľkou / triednym učiteľom.

Naše centrum ponúka tento program v dvoch verziách. Jedna je obohatená o dlhodobejšiu spoluprácu s triednym učiteľom a jeho triedou. Bližšie informácie o našej aktuálnej ponuke a podmienkach spolupráce nájdete v dokumente „Prihláška na program Dobrý štart".