Program„Triedna a jej piataci"

Prechod z prvého stupňa na druhý stupeň je spojený s mnohými zmenami, ktoré môžu pôsobiť na žiakov stresujúco. Nevhodný, či konfliktný spôsob prechodu na druhý stupeň základnej školy môže byť základom pre výchovné problémy dieťaťa.

Ambíciou ponúkaného programu je v čo najväčšej miere predísť výchovným problémom „nováčikov" na druhom stupni. Program sa zároveň zameriava na budovanie a rozvíjanie zdravých rovesníckych vzťahov medzi spolužiakmi a vytvorenie pozitívneho vzťahu s triednou učiteľkou / triednym učiteľom.

Naše centrum ponúka tento program v dvoch verziách. Jedna je obohatená o dlhodobejšiu spoluprácu s triednym učiteľom a jeho triedou. Bližšie informácie o našej aktuálnej ponuke a podmienkach spolupráce nájdete v dokumente „Prihláška na program Triedna a jej piataci".