Preventívne programy

Súčasťou našej odbornej práce aj pravidelné navštevovanie základných škôl, ktoré sú v našej pôsobnosti.

Na týchto školách sme v intenzívnom kontakte s vedením školy, s pedagógmi a samozrejme so žiakmi daných škôl. Počas týchto stretnutí sa dozvedáme to, čo sa na školách deje, aké problémy sú v zostupe, aké sú momentálne v ústupe, čo v súčasnosti deti na školách trápi, čo ich ťaží a s čím by potrebovali pomôcť. Najfrekventovanejšie ťažkosti sa v súčasnosti týkajú zneužívania návykových látok, šikanovania, partnerských vzťahov, sexuálneho života, rovesníckych vzťahov, rodinných vzťahov, rasizmu a intolerancie.

Tieto témy sa pre nás stali ústrednými pri príprave programov zameraných na prevenciu sociálno - patologických javov.

Viac informácií o preventívnych programoch ako aj našu aktuálnu ponuku si môžete stiahnuť tu. Pre prihlásenie sa na preventívny program je potrebné, aby ste nás kontaktovali na našom čísle 02/44 88 23 96 alebo prostredníctvom emailu na adrese poradenstvo@psychologickecentrum.sk . Následne bude potrebné, aby ste vyplnili záväznú prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť tu.