Kedy vyhľadať našu pomoc

Naši odborníci sú tu pre Vás, aby Vás sprevádzali a pomohli pri riešení ťažkostí s Vašim dieťaťom. Môžete sa na nás obrátiť, v prípade, že:

  • má Vaše dieťa výchovné alebo emocionálne ťažkosti doma alebo v škole
  • potrebujete poradiť v prípade adaptačných alebo vzťahových problémoch dieťaťa v škole
  • potrebujete posúdiť školskú zrelosť Vášho dieťaťa
  • chcete posúdiť celkovú vývinovú úroveň Vášho dieťaťa
  • má Vaše dieťa logopedické ťažkosti
  • chcete zistiť, či Vaše dieťa patrí medzi intelektovo mimoriadne nadaných žiakov
  • sa Vaše dieťa ťažšie učí alebo chcete zistiť, či Vaše dieťa nemá špecifickú vývinovú poruchu učenia
  • sa Vaše dieťa nevie rozhodnúť pri voľbe ďalšieho štúdia
  • Vaša rodina prechádza krízou a chcete sa poradiť ako pomôcť Vášmu dieťaťu ju čo najlepšie zvládnuť
  • chcete zlepšiť svoje rodičovské zručnosti v špeciálnom tréningu rodičovských zručností (ponúkame filiálnu terapiu)