Ako sa objednať

  • Objednať sa môžete telefonicky na t.č. 44 88 23 96, osobne alebo e-mailom ( poradenstvo@psychologickecentrum.sk).
  • K objednaniu do poradne nie je potrebné odporučenie od lekára alebo školy.
  • Ak je dieťa neplnoleté, objednáva ho k návšteve poradne zákonný zástupca. Plnoletý študent sa môže objednať sám.
  • Naše služby sú v plnej miere hradené štátom.