Pomáhajúce organizácie

IOM Bratislava - Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)

Aktivity v oblasti obchodovania s ľuďmi a komerčného sexuálneho zneužívania detí.

Grösslingová 4
811 09 Bratislava I
Tel.: +421 2 5263 1597, 5263 1598
Email: bratislavaInfo@iom.int Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete JavaScript, ak ju chcete vidieť.
Internet: www.iom.sk

UNICEF Slovensko

Bezplatná poradenská linka pre deti a mládež, sociálno-právna poradňa, ambulantné krízové stredisko.

Námestie SNP 13
P. O. Box 52
810 00 Bratislava

Tel.: 02 - 5296 5082

www.unicef.sk

PON - O.Z. Pomoc obetiam násilia

Bezplatná pomoc a poradenstvo (psychologické, právne, sociálne) obetiam trestných činov, domáceho násilia, dopravných nehôd, katastrof.

Cintorínska 3
811 09 Bratislava I
Tel.: 02 - 5263 2495
Email: bratislava@pomocobetiam.sk
www.pomocobetiam.sk

Občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom - Centrum Nádej

budova SOU pre mládež s mentálnym postihnutím

Pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, sprostredkovanie krízového ubytovania, pomoc obetiam domáceho násilia (krízová intervencia, psychologické, sociálne a právne poradenstvo, terapia).

Švabinského 7
851 01 Bratislava

Tel/Fax: 02 / 62 24 78 77
Pohotovostný mobil:
0905 463 425
Web:
www.centrumnadej.sk

Email: office@centrumnadej.sk

Krízové centrum Brána do života

Krízové pobytové centrum pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti, krízové centrum pre obete domáceho násilia, sociálne, právne a psychologické poradenstvo.

M. Medveďovej 4
Bratislava - Ovsište
851 03
Slovakia

internetová linka pomoci : pomoc(at)branadozivota.sk

telefón:
+421/2 6241 0469
+421/910 992 041
+421/915 439 245

www.branadozivota.sk

Maják nádeje n.o.

Krízové pobytové centrum pre deti a dospelých, psycho-sociálna pomoc obchodovaným osobám.

Karpatská 24
Bratislava 811 05
Tel:
02/52626701
0911526267
0904700866
e-mail:majaknadeje@stonline.sk

www.majak-nadeje.sk

Slovenské krízové centrum DOTYK

Poskytovanie kompletnej pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi a obetiam domáceho násilia.

Tel.: +421/42 442 1243
+421/32 777 7347
Mobil: 0903 704, 784, 0910 599 269, 0910 599 271, 0910 568 483
E-mail: dotyk@dotyk.sk
www.dotyk.sk

Slovenská katolícka charita

Projekt: Pomoc obetiam obchodovania.
Kapitulská 18
814 15 Bratislava
Tel.: +421 2 54 43 15 06

Mob.: +421 918 994 754
E-mail: stoptrafficking@charita.sk

www.charita.sk

Liga za duševné zdravie

Ševčenkova 21
851 01 Bratislava
Tel.: 02/ 63 81 55 92
E-mail: dusevnez@dusevnez.sk
www.dusevnezdravie.sk

Centrum pre liečbu drogových závislostí

Inštitút drogových závislostí
Hraničná 2, P.O.BOX 51
827 99 Bratislava
Tel.: 02 / 53 41 74 64
02 / 53 41 74 67
www.cpldz.sk

Spirare spol. s r.o. - psychiatrická a psychologická ambulancia

Americké námestie 3
81108 Bratislava
Tel.: 02/ 5263 6308
Mobil: 0903 455 772
E-mail: spirare@stonline.sk

Centrum mentálneho zdravia Matka

Haanova 7
851 04 Bratislava - Petržalka
Tel.:+421/02/623 12 287
+421/910/104 160
Nonstop linka +421/910/640/856
E-mail: cmzmatka@cmzmatka.sk
www.cmzmatka.sk

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska ulica č. 8
812 67 Bratislava

Tel.: 02/2046 3053 (vrátnica)
www.upsvar.sk