Ako môžete pomôcť

2 % z dane

Finančný príspevok

V prípade poskytnutia finančného príspevku Vás budeme informovať, na čo bol použitý. Ak chcete podporiť jeden z našich najbližších cieľov, informujte nás o tom.

Číslo účtu (Slovenská sporiteľňa, 0634896363/0900)

Darovanie hračiek

Hračky potrebujeme do čakárne a na zapožičanie rodičom, ktorí robia so svojimi deťmi filiálnu terapiu, pretože na tento účel nemôžu byť použité hračky, s ktorými sa dieťa momentálne hrá. Hračky nemusia byť nové.

Darovanie nábytku a kancelárskych potrieb

Nábytok potrebujeme na zariadenie čakárne a kancelárií. Kancelárske potreby (papiere, perá, zakladače, toner a pod.) potrebujeme na individuálnu a skupinovú prácu s deťmi.