OZ RASTlinka

V občianskom združení RASTlinka veríme, že deti sú ako rastlinky - potrebujú k svojmu zdravému rastu podporu a starostlivosť.

Sme združenie zamestnancov CPPPaP. Našim cieľom je rozšíriť a skvalitniť možnosti pomoci a materiálne zabezpečenie Centra zháňaním finančnej a nefinančnej podpory.

 

Najbližšie ciele

Zariadenie čakárne

Čakáreň je miesto, kde naši klienti trávia veľa času, keď čakajú na výsledky vyšetrení alebo na seba navzájom (deti na rodičov a naopak). Našim snom je urobiť ju pohodlným a podnetným miestom s kreslami, knižnicou a hračkami. Dnes, žiaľ, vyzerá takto: (obrázok)

Podpora projektu Filiálna terapia alebo Tréning rodičovských zručností

Našimi klientmi sú deti, ktorých rodičia sa snažia dať im to najlepšie, nie vždy sa im to však darí. V škole nás neučili, ako byť dobrými rodičmi, ale na filiálnej terapii sa to naučiť dá. Keďže je to nadštandardná služba, ktorá vyžaduje veľa času, síl, papierov na manuály a hračiek, každá podpora od Vás nám pomôže.

Slová rodičov, ktorým filiálna terapia pomohla

Supervízia zamestnancov CPPPaP

Staráme sa o svojich klientov ako to najlepšie vieme. Súčasťou kvalitnej práce je aj starostlivosť o svoje vlastné zdroje najmä pri ťažkých prípadoch, ktoré vyžadujú našu dlhodobú pozornosť a veľkú emocionálnu zaangažovanosť. Supervízia je v mnohých európskych krajinách bežnou súčasťou, ako predísť vyčerpaniu síl pomáhajúcich profesií. Chceme, aby sa tak stalo aj na Slovensku, aby sme mohli pomáhať efektívne a dlhodobo.

 

Stanovy OZ RASTlinka

Výročné správy OZ RASTlinka