Stredné školy

Stredné školy v pôsobnosti CPPPaP, Hubeného ul. 25, Bratislava 831 53

Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava
Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, Bratislava
Súkr. Gymnázium, Česká 10, Bratislava
Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava
SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava
SOŠ pôšt a telekomunikácií, Hlinícka 1, Bratislava
SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava
SOŠ Na Pántoch 7, Bratislava
SOŠ Na Pántoch 9, Bratislava
SOŠ Račianska 105, Bratislava
SOŠ Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava
Súkr. SOŠ HOST, Riazanská 75, Bratislava
Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Skalickej ul. v Bratislave