Základné školy

Základné školy v pôsobnosti CPPPaP, hubeného ul. 25, Bratislava 831 53

ZŠ s MŠ Cádrova 23, Bratislava
ZŠ s MŠ Česká 10, Bratislava
Súkromná ZŠ Česká 10, Bratislava
ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, Bratislava
ZŠ Jána de La Salle, Čachtická 14, Bratislava
ZŠ s MŠ Jána Pavla II., Osloboditeľská 27, Bratislava
ZŠ s MŠ Jeséniova 54, Bratislava
ZŠ Kalinčiakova 12, Bratislava
ZŠ s MŠ Odborárska 2, Bratislava
ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, Bratislava
ZŠ s MŠ Riazanská 75, Bratislava
ZŠ s MŠ Sibírska 39, Bratislava
ZŠ Tbiliská 4, Bratislava
ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, Bratislava
Súkromná ZŠ Waldorfská, Vihorlatská 1, Bratislava
Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, Bratislava