Pracovný tím

Riaditeľka: PaedDr. Jana Lednická

Psychológovia Špeciálni pedagógovia  
       Sociálny pedagóg
               Liečebný pedagóg
                Logopedička    
PhDr. Eva Horáková   Mgr. Eva Hradecká        Mgr. Michal Sýkora                Mgr. Júlia Drobná                 Mgr. Silvia Sehnalová
PhDr. Dana Kmeťová Mgr. Mária Juráková  
Mgr. Anna Kočibalová Mgr. Lydka Križanová  
Mgr. Miroslava Kumančíkova    
Mgr. Iveta Pirmanová    
Mgr. Denisa Valentová    
Mgr. Mária Rýdziová    
Mgr. Irena Trenčanská    
Mgr. Erika Turanská    
Mgr. Tomáš Šimíček    
     
     

Svoje povolanie vykonávame v duchu úcty k osobnosti človeka, k životu a zdraviu. Pri práci s klientom je pre nás nevyhnutnédodržiavanie etiky. Dôležité je, aby klienti boli oboznámení s jednotlivými krokmi našej práce, ako aj s možnými následkami, ktoré pre vás a vaše dieťa vyplynú.

Pre ochranu záujmov klienta robíme všetky dostupné opatrenia, čím chránime dôvernosť získaných a uchovávaných informácií (informácie posúvame ďalej len so súhlasom, prípadne informovaním klienta, snažíme sa o zachovanie anonymity identity klienta).

Pri výkone svojej činnosti zachovávame nezávislosť, nestrannosť, objektivitu a mlčanlivosť.

Profesionálne kompetencie sa snažíme rozvíjať sústavným vzdelávaním, súčasťou našej práce je supervízia.